Sedacija

Sedacija je anesteziološki postupak kod kojeg se pacijent dovodi u stanje smirenosti i smanjene svjesnosti.

Velik broj pacijenata izbjegava odlazak stomatologu zbog straha, a jedan od načina borbe sa strahom je i svjesna sedacija.

Sedacija se provodi intravenskom primjenom lijekova koji se daju prije samog zahvata i tijekom cijelog zahvata.

Pacijent je cijelo vrijeme budan, omogućena je komunikacije s njim ali nema osjećaj straha, nesvjestan je zahvata i protoka vremena.

 

Sedacija se provodi pod nadzorom specijaliste anesteziologa. Za vrijeme zahvata rad srca i pluća se ne remeti, pospanost prestaje već nakon 20-ak minuta po zahvatu.

Pacijent ostaje u ambulanti nakon zahvata i obavezan je imati pratnju za povratak kući.

Sedacija je predviđena za veće i teže zahvate . Primjenjuje se kod radikalnijih, bolnijih zahvata kao što je implantologija kod kojih je potreban miran pacijent.

Preporučuje se i kod ljudi koji pokazuju izrazit strah i kod manjih stomatoloških zahvata.

Svjesna sedacija je potpuno siguran postupak koji je cijelo vrijeme nadziran od strane specijaliste anesteziologa.

Zbog svjesne sedacije stomatolozi danas, mogu zahvate izvoditi u puno kraćem vremenu, puno kvalitetnije i uz minimalne količine stresa za pacijenta.

 

Autor: dr. med. dent. Ivan Kustec

Pročitajte više

Zubne udlage
PRF protokol

Savjetujte se sa stomatologom

Pozivamo pacijente da nam kažu svoje probleme!

Pitajte stomatologa