Oralna kirurgija

Oralna kirurgija sastoji se od niza kirurških zahvata sa svrhom poboljšanja nepovoljnih anatomskih i bioloških situacija.

Vrhunski dijagnostičari

Poliklinika Kustec u sklopu svog odjela oralne kirurgije pokriva sve situacije za koja će vam stomatolog dijagnostičar savjetovati kirurški zahvat te vam pruža potpunu uslugu na jednom mjestu.

Rješenje za tegobe usne šupljine

Kirurški zahvat se preporučuje: kod snažne boli, oticanja, upale, anomalija.

Oporavak

Obzirom na dugogodišnje iskustvo, većina kirurških zahvata je rutinska, a najčešće reakcije nakon zahvata su postoperativna bol i lagano oticanje do čega dolazi zbog rada na tkivu.

Prepustite brigu Vašeg osmijeha kvalificiranom osoblju naše Poliklinike

Specijalizirani liječnici će Vam preporučiti najbolje rješenje za trenutnu situaciju.

Sinus lift – podizanje sinusa

Sinus lift je zahvat koji se odnosi na podizanje dna sinusa. Radi se o zahvatu kojim se nadomješta kost koja je atrofirala u području gornjih pretkutnjaka i kutnjaka.

Savjetujte se sa stomatologom

Individulan pristup svakom pacijentu

Naručite se na prvi pregled

Prvi pregled uključuje besplatne konzultacije