doc. dr. sc. Aleksandar Milenović


Maksilofacijalni kirurg
Edukaciju je stekao u vrhunskim svjetskim centrima plastične kirurgije, New Yorku, Glasgowu, Londonu, Beču. Svoje znanje redovito prezentira na specijaliziranim svjetskim kongresima.

Kirurgija glave i vrata
Od 2015. godine obnaša funkciju predstojnika Odjela za kirurgiju glave i vrata Klinike za tumore Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Docent medicinskog fakulteta
Docent je na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u Osijeku te član Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata.

Savjetujte se sa kirurgom

Individualan pristup svakom pacijentu.

Ispunite upitnik